Bijles Aruba

Hoi, ik ben Inge...

  

... en ik wil niks liever... 

... dan dat alle kinderen blij en vol zelfvertrouwen door het leven gaan 

Inge - You GOT It

Mijn naam is Inge Beek. Ik ben leerkracht, remedial teacher, gedragsspecialist, coach, moeder, en enorm gepassioneerd als het gaat om het begeleiden van kinderen met leerproblemen. 

Door middel van het geven van offline en online bijles en huiswerkbegeleiding aan individuele leerlingen of aan groepjes en het bouwen van digitale lespakketten, help ik zowel ouders als kinderen bij het begrijpen en verwerven van kennis omtrent de lesstof van school. Plezier en zelfvertrouwen zijn hierbij de sleutelwoorden. Het is mijn missie om alle kinderen, ondanks hun leerproblemen, zelfverzekerd en onbezorgd te laten genieten van hun tijd op de basisschool en het voortgezet onderwijs. 

Hoe het allemaal begon

Vanaf de eerste dag dat ik op de Pabo zat, wist ik dat ik daar op mijn plek was. 

Gedreven, gemotiveerd en met passie voor het vak; dat waren woorden die op mij van toepassing waren. Stages in de Randstad en in het buitenland, alvast starten met de studie Remedial Teaching, alle kansen greep ik aan. 

Na mijn afstuderen doorliep ik naast mijn werk de ene studie na de andere. Ik omschreef mezelf als een spons: ik wilde zoveel mogelijk kennis opzuigen en deze vervolgens toepassen.

Na 10 jaar in Nederland les te hebben gegeven en tal van studies te hebben gedaan, was het tijd voor een nieuwe uitdaging: ik emigreerde naar Aruba

Hoe kan ik zoveel mogelijk kinderen helpen om zelfverzekerd                 hun schoolperiode te doorlopen? 

De volgende stap

Na zeven jaar op Aruba te hebben gewerkt begon het opnieuw te kriebelen. Hoe gaaf zou het zijn als ik samen met een team meer kinderen zou kunnen helpen en ouders zou kunnen begeleiden?

Het raakt me dat kinderen onzeker worden of zelfs gepest worden vanwege hun leerproblemen. Ik zie de worsteling bij ouders, die hun kind zo graag willen helpen maar niet weten hoe ze het precies aan moeten pakken. 

Daarnaast geloof ik dat leerkrachten van grote invloed zijn op het welbevinden van kinderen met leerproblemen. Daarom vindt er regelmatig overleg en coaching plaats met de leerkrachten in mijn team en worden er workshops aangeboden, waardoor de kwaliteit van de lessen blijft groeien. 

Hoe kan ik jullie helpen? 

Het is mijn missie om zoveel mogelijk kinderen die begeleiding nodig hebben zo optimaal mogelijk door hun schoolperiode te laten gaan. Ik wil ze laten inzien waar ze sterk in zijn, ze laten ervaren welke manier van leren het beste bij hen past, ze laten groeien in hun zelfvertrouwen en ze laten zien dat hun (leer)probleem niks zegt over hun capaciteiten op persoonlijk vlak. 

Daarnaast kan ik jou als ouder helpen om de achtergrond van het leerprobleem beter te begrijpen, door uitleg te geven waarom bepaalde onderdelen op school anders worden aangeboden dan vroeger en door een luisterend oor te bieden. 

'No one is you, and that is your superpower!' 

Aanbod 

Individuele lessen

Helemaal toegespitst op het niveau van je kind en op de onderdelen die hij/ zij moeilijk vindt. Intensief werken aan deze zaken, waardoor je kind weer meer plezier en zelfvertrouwen krijgt in leren, en de resultaten snel verbeteren.
Zowel op de basisschool als op het VO.

Huiswerkbegeleiding

In kleine groepjes van maximaal 4 kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd aan de slag met het huiswerk. 
De leerkracht begeleidt, helpt waar nodig en geeft extra uitleg en instructie. 

Groepslessen 

In een groep van maximaal 10 kinderen werken aan specifieke onderdelen, zoals begrijpend lezen of Nederlands/ Wiskunde voor Mavo en Havo. Onder begeleiding van een ervaren (vak)docent oefent en herhaalt je kind alle stof, waardoor de resultaten gegarandeerd beter worden. 

Het team van You GOT It

Basisonderwijs

Inge

'Naast het vergroten van kennis en begrijpen van leerstof vind ik het vooral belangrijk dat kinderen plezier beleven en groeien in hun zelfvertrouwen. Daardoor komen ze nog sterker in hun schoenen te staan.'  


Mirjam

'Ik word er blij van als kinderen positieve ervaringen opdoen in hun sociaal- emotionele ontwikkeling en daardoor groeien naar een eigen persoontje. Ook word ik er blij van dat ik een aandeel kan leveren in het leerproces bij kinderen.'


Marco

'Ik werk graag met kinderen die wat meer aandacht kunnen gebruiken. Verder vind ik dat ieder kind in iedere situatie het recht heeft op goed onderwijs. Deze aspecten zorgen ervoor dat ik altijd plezier beleef aan lesgeven.'


Bijles Aruba

Bente

'Ik hou ervan om leerlingen te zien groeien in hun ontwikkeling.'


You GOT It - logo

Sherida

'Ik wil graag op een leuke, creatieve manier kennis overdragen en de kinderen motiveren.'

bijlesaruba.com

Yara

'Ik vind het leuk om kinderen te helpen in hun ontwikkeling en hun groei van dichtbij mee te maken.'

   Voortgezet Onderwijs 

Victor - Nederlands

'De afgelopen jaren heb ik praktisch alleen maar te maken gehad met kinderen die "kansloos" waren.  Mijn uitdaging was om deze kinderen weer kansrijk te maken. De voldoening in dit werk putte ik uit de keren dat het ook lukte om deze kinderen, met name anderstaligen, een duwtje in de goede richting te geven.'

You GOT It - logo

Lixanne - wiskunde

'Het is leuk om te zien wanneer tieners zo'n aha!-moment ervaren wanneer ze iets nieuws leren en het dan kunnen plaatsen bij iets wat ze ooit ergens gezien of gehoord hebben. Of wanneer je merkt dat ze steeds meer het zelfvertrouwen krijgen om welk probleem dan ook aan te kunnen pakken.'