De allerbeste voorbereiding op de Doorstroomtoets

zodat jouw kind over drie maanden stressvrij en vol zelfvertrouwen de toets maakt!

Help, de toets komt eraan! 


De zesde klas of groep acht is een spannende groep. En dan niet eens zozeer qua leerstof, maar vooral vanwege het feit dat er rond maart een belangrijke toets op het programma staat die voor een groot deel bepaalt naar welke school je zoon of dochter zal gaan.


Dit zorgt bij veel kinderen (en wellicht hun ouders) voor:

 • Spanning ('Ik heb buikpijn, kan niet slapen')
 • Stress ('Whaa... als ik maar niet vergeet wat de hoofdstad van Zimbabwe is') (Spoiler: die hoef je helemaal niet te kennen!)  
 • Zenuwen ('Ik moet nu goed presteren')
 • Onzekerheid ('Kan ik dit wel?')
 • Druk ('Ik moet een 8 halen want dan kan ik naar de Havo')
 • Angst ('Ik ben zo bang dat ik het ga verknallen')
 • Paniek ('Ik wil niet naar school vandaag, ik voel me echt niet goed')

  Uiteraard zijn deze gevoelens weer van negatieve invloed op het resultaat wat je kind behaalt.
You GOT It Inge

Stel je eens voor... dat jouw kind zelfverzekerd naar school gaat

Onzekere gevoelens zijn nergens voor nodig! 


Met de goede voorbereiding gaat jouw kind die dagen gegarandeerd zelfverzekerd naar school. Ja, misschien is er nog wat gezonde spanning, maar je kind is overtuigd dat hij of zij er alles aan heeft gedaan om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden. 


Het is duidelijk wat er die dag wordt verwacht. Hoe de vraagstelling zal zijn. Hoe verschillende berekeningen worden uitgevoerd. Hoe bepaalde leesstrategieën kunnen worden toegepast. En hoe werkwoorden moeten worden vervoegd op de juiste manier. 

Want dat is waar we aan werken gedurende de training Bye Bye Basisschool. Door onze jarenlange ervaring weten we wat er in de toets wordt gevraagd (en dus ook waar je kind zich helemaal niet druk over hoeft te maken!) en gaan specifiek op deze onderdelen trainen. 

Highlights Bye Bye Basisschool

Trainen van de basisvakken Nederlands, Taal, Spelling, Rekenen en Begrijpend lezen 

Stap voor stap instructie, zodat je kind de stof volledig begrijpt

Kleine groepjes, waardoor je kind optimaal aandacht krijgt 
Zowel persoonlijke groepslessen als een compleet online pakket mogelijk
Zowel de kennis als het zelfvertrouwen van je kind stijgt enorm, wat je ook buiten de lessen zeer zeker terug zult zien! 
Mockup DST You GOT It

De meest complete training,               vanaf AWG 397 

Bye Bye Basisschool is echt de meest complete training die je zult vinden ter voorbereiding op de Doorstroomtoets. Alle vakken worden uitgebreid behandeld. De nadruk bij zowel de groepsles als het online traject ligt op het oefenen van de leerstof. Op school wordt er al genoeg geoefend met oude toetsen, dus dat gaan we hier niet doen. We focussen op alle onderdelen van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen en zoomen hierop in. Dat betekent dat jouw kind de gehele leerlijn van elk onderdeel nog eens doorloopt waardoor hiaten worden opgelost. 

 • Je kind leert bij elk type som de juiste strategie te gebruiken die voor hem of haar het beste werkt 
 • Je kind leert hoe het onze stappenplannen kan gebruiken die helpen bij het oplossen van bepaalde sommen, werkwoordspelling of ontleden
 • Je kind leert op een leuke, afwisselende manier
 • Mogelijkheid tot het volgen van groepslessen 
 • Mogelijkheid tot het volgen van een online training, waardoor je kind op elk gewenst moment kan inloggen, de lessen kan volgen en kan oefenen.

Aan het eind van de training heeft je kind dit bereikt:

Verbeterde kennis

Doordat alle leerstof stap voor stap wordt doorgewerkt, worden eventuele hiaten weg gewerkt. Hier heeft je kind zowel tijdens de toets maar ook tijdens de gewone lessen in de klas voor voordeel van! 

Meer zelfvertrouwen

Je kind werkt stapsgewijs alle leerstof door die tijdens de toets aan bod komt. Daarnaast steken we tijdens de lessen veel in op zelfvertrouwen en laten we de kinderen ervaren hoezeer ze vooruit zijn gegaan. 

Klaar voor de toets!

Tegen de tijd dat de toets eraan komt is je kind helemaal klaar en voorbereid op de toets.

 
Laat die Doorstroomtoets maar komen! 

Dit leert je kind tijdens de training

Module Rekenen
In deze lessen zoomen we in op onderstaande onderwerpen. Van elk onderdeel krijgt je kind een uitvoerige instructie, oefenen we op verschillende manieren en leren we je kind strategieën die het beste bij hem of haar passen. 
 • Kommagetallen
 • Breuken
 • Procenten
 • Klok en tijd berekenen
 • Cijferen
 • Metriek Stelsel
 • Hoofdrekenen
 • Verhoudingstabellen 
 • Schaal berekenen 
 • Redactierekenen (verhaaltjessommen)
Module Taal
Deze module wordt opgesplitst in verschillende onderdelen. Je kind leert bijvoorbeeld hoe het woorden in stukken kan hakken om achter de betekenis te komen. Ook herhalen we alle onderwerpen die bij ontleden aan bod komen nog eens vanaf het begin. 


In deze module komen de volgende onderdelen aan bod:
 • Taalkundig ontleden (lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoorden, voegwoorden bijwoorden, voornaamwoorden)
 • Redekundig ontleden (persoonsvorm, werkwoordelijk gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling
 • Woordenschat 

bijlesaruba.com
Module Spelling
Omdat werkwoordspelling zo ontzettend lastig is besteden we hier erg veel tijd aan. Alle werkwoordsvormen die je kind in klas zes/ groep 8 moet weten worden stapje voor stapje nogmaals herhaald. Er is veel tijd voor oefening en evaluatie, waardoor jouw kind na afloop zijn hand niet meer omdraait voor de juiste werkwoordsvorm! 


Aan bod komen: 
 • Werkwoorden tegenwoordige tijd
 • Zwakke werkwoorden verleden tijd 
 • Sterke werkwoorden verleden tijd
 • Voltooid deelwoord
 • Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
 • Tegenwoordig deelwoord

Module Begrijpend Lezen
Begrijpend lezen is voor veel kinderen erg lastig. We nemen uitgebreid de tijd voor de teksten en behandelen samen de stappen die je kind moet zetten om tot de goede antwoorden te komen.


In deze module leert je kind 
 • Hoe je een tekst aanpakt
 • Hoe je een antwoord kunt opzoeken in een tekst
 • Wat verwijswoorden zijn en welke functie ze hebben in een tekst
 • Welke strategieën je kunt inzetten om het antwoord te vinden

De kinderen van het afgelopen jaar beoordelen Bye Bye Basisschool gemiddeld met een 9!

Waarom deze cursus uniek is:

Testimonial You GOT IT

Kleine groepjes en veel tijd

De groepslessen bieden plaats aan maximaal 10 kinderen. Hierdoor is jouw kind verzekerd van voldoende aandacht, is er voldoende tijd voor iedereen om vragen te stellen en om bepaalde leerstof nog eens extra te oefenen.

Eigen methode

Met jarenlange ervaring als leerkracht in de bovenbouw, remedial teacher en rekenspecialist, én met de toetsen van 2019 en 2021 als leidraad kun je ervan op aan dat het aanbod van het lesmateriaal staat als een huis.

BIjles Aruba - testimonial leerling N.

Ervaren leerkrachten

You GOT It werkt alleen met ervaren leerkrachten. Dat betekent dat jouw kind altijd voldoende aandacht krijgt, dat de leerkracht de leerstof op diverse manieren kan uitleggen, hiaten signaleert en daar naar handelt. Voor vragen kun jij als ouder ook altijd bij de leerkracht terecht. 

Vanuit je eigen kamer

Naast de fysieke lessen biedt You GOT It ook een online traject aan. Je kind volgt de lessen in de online leeromgeving wanneer het hem of haar uitkomt. Daarnaast is er wekelijks een gezamenlijke Masterclass met Inge in Zoom, waar je kind vragen kan stellen en waar we extra oefenen. 

Dit vinden ouders van de lessen

Mijn dochter heeft haar doorstroomtoets goed gemaakt. Zij was niet meer zenuwachtig die dag. Ze scoorde een 7.8 gemiddeld op de toets en kreeg daardoor Havo advies.
Ze is aangenomen op de school waar ze graag heen wilde!

You GOT It - logo
Moeder van Julie 

Mijn dochter heeft een 7.4 voor rekenen en een 7.4 voor taal gehaald. 

De school heeft hun eerder gegeven advies aangepast van EPB naar MAVO. 

Bedankt voor de hulp!

Testimonial You GOT IT
Lisette Danker - ouder

Mijn dochter heeft de doorstroomtoets erg goed gemaakt. Ze heeft een HAVO advies gekregen!

Nogmaals hartstikke bedankt voor al uw harde werk en liefde!


You GOT It - logo
Hellen Leijdekkers - ouder
Inge - You GOT It

Over Inge Beek

Na 17 jaar zowel in Nederland als op Aruba voor de klas te hebben gestaan legde ze in 2020 haar krijtje definitief neer en werd ondernemer. 

Haar doel is om zoveel mogelijk kinderen te begeleiden om het maximale uit zichzelf te halen. Ze is gespecialiseerd in leerlingen met leerproblemen en voelt feilloos aan wat leerlingen nodig hebben om optimaal te kunnen leren

Samen met haar team zorgt Inge ervoor dat kinderen zich veilig voelen zodat dat naast hun leerprestaties ook hun zelfvertrouwen verbetert

De afgelopen jaren vonden honderden kinderen de weg naar haar en wist ze hen, samen met haar team, tot maximale prestaties te brengen. 

Is de training geschikt voor mijn kind?

Mijn kind heeft een voorlopig EPB advies, maar ik wil dat hij/ zij naar de Havo gaat 

Heb realistische verwachtingen. Een leerling die de afgelopen jaren op school heeft laten zien dat EPB het beste bij hem/ haar past, zal na deze training niet in een keer een Havo resultaat neerzetten. Echter, een leerling die op het randje zit van EPB/ Mavo of Mavo/Havo zal door de training wel juist dat extra zetje kunnen krijgen om de wip naar het hoogste niveau door te kunnen laten slaan. 

Mijn kind is een harde werker, kan hij het niet alleen thuis doen? 

Ja, dat kan zeker. Maar wat gaat je kind dan precies doen? Welk materiaal? En hoe weet je dat dat materiaal je kind perfect voorbereidt op de toets? Wat doet je kind wanneer het vragen heeft? Bij wie kan het dan terecht? 

Juist voor gemotiveerde kinderen is deze training ideaal. Ze willen hard werken, goed hun best doen, aan hun hiaten werken. Ze weten wat hun doel is en willen daarvoor werken. En daar is deze training perfect voor! 

Alles hangt af van inzet en motivatie

Zoals met alles in het leven: wanneer je ergens hard voor werkt, zul je snel genoeg vooruitgang merken .

Inzet en motivatie is ontzettend belangrijk, zo ook in deze training. Of je kind nu met de groepslessen meedoet of met de online training, zorg dat je kind op tijd is voor de les of live sessie, motiveer je kind, geef je kind positieve feedback, help je kind met plannen van de modules van de online training, spreek een aantal vaste momenten in de week af en hou je daar samen ook aan. 

Mijn kind valt best wel uit op een bepaald vak. Lost de training dit probleem ook op? 

In de training besteden we aandacht aan alle afzonderlijke onderdelen van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. 

In de groepslessen zijn we met een groep van 10 kinderen. Het tempo ligt daardoor vrij hoog, om alle leerstof in 12 x 2 uur af te krijgen. Mocht je kind hiaten ondervinden op een bepaald gebied, is het handiger om naast deze lessen nog een of twee uur per week bijles te nemen, zodat we gerichter aan de hiaten kunnen werken. 

In het online traject volgt je kind op eigen tempo de modules en kan het lessen terug kijken en langer over bepaalde leerstof doen. Eventuele vragen kunnen in de live sessies worden gesteld. Echter, ook hier geldt: mogelijk is extra bijles wenselijk. Dit kun je zelf met je kind inschatten. 

Ik wil dat mijn kind meedoet, maar het tijdstip komt me niet goed uit

Dat is met de online lessen geen probleem! Alles staat in de online leeromgeving, waar je kind op elk gewenst moment toegang tot heeft. 

Elke woensdag is er een live Masterclass waarin de kinderen vragen kunnen stellen en leerstof extra wordt geoefend onder begeleiding. De sessies worden opgenomen, dus je kind kan alles later rustig terug kijken. Heeft je kind een vraag maar kan het niet bij de live sessie aanwezig zijn? Stuur vooraf een mailtje met de vraag, en ik behandel deze tijdens de live-sessie! 

Mijn kind is zenuwachtig voor de manier waarop er getoetst wordt, omdat dit anders is dan in de methodes op school. 

Dat klopt. De manier van toetsen is heel anders. Echter, op elke school worden tot in den treuren oude toetsen geoefend. Daarom kies ik er bewust voor om slechts in 1 les te oefenen met een bestaande toets, en tijdens de andere 11 lessen in te steken op stapsgewijze uitleg van de leerstof. Uiteindelijk gaat het ook daarom: de leerstof beheersen en deze weten toe te passen op het juiste moment. Je kunt nog zoveel toetsen oefenen, maar als jij niet snapt hoe je procenten moet uitrekenen zul je deze sommen altijd fout maken. 

Ook in de online training bestaat slechts 1 onderdeel uit een oefentoets. Alle overige modules bestaan uit uitleg en oefeningen die je kind kan maken. 

Zo werkt de training! 

Je kunt kiezen uit twee vormen: 


Fysieke groepsles
Je kind volgt wekelijks een les van 2 lesuren. De leerkracht geeft instructie over een bepaald onderwerp, er wordt geoefend, je kind kan vragen stellen, de leerkracht checkt of de leerlingen de leerstof hebben begrepen. Je kind werkt uit het lesboek van Bye Bye Basisschool en krijgt een werkboek om alle opdrachten in te maken. Na afloop van de les kun je als ouder even binnen lopen om aan de leerkracht te vragen hoe de les is verlopen en of er nog dingen zijn die je kind eventueel thuis nog extra moet oefenen. 


Hoe werkt het? 

 • Stap 1: Wanneer je het inschrijfformulier hebt ingevuld ontvang je een factuur. Na betaling van deze factuur ontvang je een bevestigingsmail waarna je kind een plek heeft voor de groepsles. Let op! Er zijn slechts 10 plekken beschikbaar en ze zijn meestal snel vol. 

 • Stap 2: De lessen starten in januari (exacte datum, tijd en locatie volgen nog). Zorg dat je kind altijd op tijd aanwezig is. Ervaring wijst uit dat kinderen die vaak te laat komen minder gemotiveerd zijn omdat ze het begin hebben gemist, waardoor ze niet het optimale uit de training kunnen halen. 


Online training

In een online leeromgeving vind je kind uitgewerkte (visuele) uitleg, instructievideo's, werkbladen, antwoordbladen om zelf na te kunnen kijken en quizes.  Daarnaast is er een wekelijkse live masterclass waarin de kinderen vragen kunnen stellen en waarin we nog extra zullen oefenen met bepaalde leerstof. 

Hoe werkt het? 

 • Stap 1: Wanneer je het inschrijfformulier hebt ingevuld ontvang je een factuur. Na betaling van deze factuur krijg je vanaf 1 januari toegang tot de online leeromgeving. Hierin staan alle lessen, inclusief alle materialen die je kind nodig heeft. Reken op ongeveer 4 uur per week dat je kind bezig is met het bekijken en oefenen van de leerstof. 

 • Stap 2: Vanaf januari is er elke week een live Masterclass. Je ontvangt een overzicht van welk onderwerp we elke week bespreken, zodat je kind deze leerstof vooraf kan bestuderen. Dit is tevens een stok achter de deur om dit dan ook af te krijgen. De Masterclass wordt gegeven via Zoom. Via mail ontvang je deze link elke week.  Kan je kind niet aanwezig zijn, dan kan het de opnamen van de Masterclass altijd achteraf terug kijken in de online leeromgeving. 

Deze bonussen krijg je als je kind NU meedoet!

Mockup DST You GOT It

De laagste prijs ooit! 

Je kind doet al mee vanaf AWG 397! 

bijlesaruba.com

Gratis Vakantieboek

Meld je je kind aan voor 1 januari dan ontvang je gratis het dubbeldikke You GOT It vakantieboek. Vol met oefenmateriaal waar je kind direct mee aan de slag kan! 

Extra lange live Q&A

In de week voordat de toets plaats vindt plannen we een extra lange live Q&A voor alle kinderen (zowel uit de groepslessen als het online traject) waarin ze al hun vragen kunnen stellen aan Inge

100% van de kinderen beveelt de lessen van You GOT It aan
aan andere leerlingen! 

Frequently asked questions

Wat is er zo goed aan deze lessen? 


 You GOT It werkt alleen met de beste leerkrachten. Daarnaast zijn de groepjes klein, waardoor elk kind veel aandacht krijgt. Dit in tegenstelling tot andere bedrijven en particulieren die bijlessen en trainingen voor de doorstroomtoets aanbieden. 

Vaak hoor ik van ouders dat hun kind in vorige bijlessen in een groep van 20 leerlingen (of meer) zat en/ of dat de begeleiding bestond uit leerlingen van de bovenbouw van Havo/ VWO of van EPI.
 Deze leerlingen  beheersen (hopelijk) de leerstof, maar hebben geen kennis en ervaring omtrent  het uitleggen ervan of in het inschatten van welke strategieën wel of niet werken voor een bepaalde leerling.
Uiteindelijk betaal je als ouder daarom juist bij die andere instanties een hogere prijs, omdat het resultaat van je kind een stuk minder zal zijn. 


Kan ik ook in termijnen betalen? 

Jazeker! Beide trainingen kunnen in twee termijnen worden voldaan waarvan de eerste termijn voor aanvang van de eerste les moet worden gedaan (begin januari) en de tweede termijn een maand later. 


Is deze training geschikt voor mijn kind en wat is het resultaat van de deelname? 

De training is in principe bedoeld voor alle kinderen van klas 6. Hoeveel je kind uiteindelijk uit de training haalt ligt voor een groot deel aan je kind zelf. Is jouw kind gemotiveerd om hard te werken, dan haalt hij/ zij er een stuk meer uit dan kinderen die passief mee doen en deelnemen ‘omdat het moet van mijn moeder’. 

Op tijd komen speelt ook een belangrijke rol. De les begint op de aangegeven tijd. We wachten dus niet totdat iedereen er is. Komt je kind (herhaaldelijk) later, dan mist hij/ zij een belangrijk deel van de uitleg, wat later gevolgen heeft tijdens de afname van de toets. 

Uit ervaring blijkt dat kinderen die op tijd komen en tijdens de les actief mee doen een goed resultaat behalen tijdens de toets. Met goed wordt bedoeld: het advies wat school eerder heeft gegeven of zelfs daarboven. 

Het tegenovergestelde was ook zichtbaar: leerlingen die regelmatig te laat kwamen of een onverschillige houding lieten zien in de les scoorden minder goed dan de ouders hadden verwacht. 

Door wie worden de lessen gegeven? 

You GOT It werkt alleen met de beste leerkrachten. De leerkrachten worden gescreend op hun kennis van de Nederlandse taal, zowel op grammaticaal gebied als in spreekvaardigheid.
 Daarnaast heeft elke leerkracht minimaal 3 jaar ervaring in het onderwijs.
 

Wat is de inhoud van het programma? Het materiaal voor de trainingen voor de doorstroomtoets is speciaal ontwikkeld door Inge. Naast bijna 20 jaar ervaring als leerkracht is Inge onder andere remedial teacher en rekenspecialist. Deze ervaringen zijn meegenomen bij het ontwikkelen van het programma.
 Daarnaast heeft Inge een analyse gemaakt van de toetsen van voorgaande jaren, waardoor het programma optimaal aansluit op wat er normaal gesproken in de toets wordt gevraagd. 

De volgende onderwerpen worden getoetst: 

 • Rekenen (hoofdrekenen en rekenen met uitrekenpapier)
 • Begrijpend lezen
 • Taal (grammatica)
 • Spelling (werkwoordspelling en ‘gewone’ woorden) 
 • Woordenschat 

 In de 12-weekse training wordt elk onderwerp gedurende 2 à 3 lessen behandeld.  Ook wordt er geoefend met een oefentoets, waarbij bij de bespreking de nadruk ligt op waarom een antwoord goed of fout is. De laatste les is bedoeld voor herhaling van onderwerpen die nog steeds moeilijk zijn en voor het behandelen van vragen van de leerlingen.


Ik wil graag dat mijn kind mee doet, maar de dag dat de lessen plaats vinden komt mij niet goed uit. Welke andere mogelijkheden zijn er? 

De lessen vinden plaats op verschillende dagen in de week. Het is mogelijk om op een andere dag aan te sluiten. Ook vindt er een online traject plaats, waarbij het mogelijk is om via zelfstudie thuis het hele programma te volgen. Wekelijks is er 1 uur een live Q&A waarbij je kind vragen kan stellen aan de leerkracht. Op die manier hoef je het huis niet uit om je kind te brengen en halen! 

'De uitleg was goed. Sommige onderdelen van rekenen vond ik moeilijk, maar begrijp ik nu veel beter!'

BIjles Aruba - testimonial leerling N.
F.W. - leerling

'Ik heb ervaren dat ik veel meer kan dan ik dacht, zeker nadat ik wat extra uitleg heb gekregen!'


I. E. - leerling

'Ik heb veel meer vertrouwen in mezelf gekregen. Ik zie niet meer op tegen de toets, want ik geloof in mezelf!'

Testimonial You GOT IT
K. P. - leerling
AWG 549

Groepslessen Bye Bye Basisschool

In een kleine groep werken aan alles wat je moet kennen op de Doorstroomtoets! 

Je kind werkt met de You GOT It methode, bestaande uit een lesboek en werkboek, en krijgt daarbij instructie en ondersteuning van een ervaren leerkracht

Na deze 12 weken is je kind door de uitgebreide uitleg gegarandeerd optimaal voorbereid op de toets. Daarnaast is het zelfvertrouwen van je kind dusdanig gegroeid dat het op de toetsdagen vol vertrouwen naar school gaat! 

Mockup DST You GOT It
AWG 397

Online training Bye Bye Basisschool

Zelf thuis aan de slag met de leerstof die je moet kennen op de Doorstroomtoets! 

Je krijgt per direct toegang en vanaf dan kan je kind kan op elk gewenst moment even oefenen, vanaf welke plek dan ook.  In de online leeromgeving staan alle modules van de You GOT It methode stap voor stap uitgewerkt. Elke module bestaat uit lesmateriaal, instructievideo's, werkbladen, antwoorden en quizes. 

Daarnaast zullen er in de laatste maanden voor de toets een aantal live Masterclasses plaats waarin Inge alle vragen beantwoordt en met de kinderen nog dieper in de leerstof duikt. 

In maart is je kind door de uitgebreide uitleg dan ook gegarandeerd optimaal voorbereid op de toets. Daarnaast is het zelfvertrouwen van je kind dusdanig gegroeid dat het op de toetsdagen vol vertrouwen naar school gaat! 

Ik wil dat mijn kind kan laten zien wat hij kan tijdens de toets!