Bijles Aruba - bijles

De beste voorbereiding op de Doorstroomtoets

Vol vertrouwen op weg naar het voortgezet onderwijs

De zesde klas of groep acht is een spannende groep. En dan niet eens zozeer qua leerstof, maar vooral vanwege het feit dat er in het tweede trimester een belangrijke toets op het programma staat die voor een groot deel bepaalt naar welke school je zoon of dochter zal gaan.

Dit zorgt bij veel kinderen voor spanning en stress. 
En deze zenuwen zijn weer van negatieve invloed op het resultaat wat je kind behaalt. 

Maar dat is nergens voor nodig! 
Met een goede voorbereiding start jouw kind vol vertrouwen aan de toets, waardoor hij echt kan laten zien welk niveau het beste bij hem past. 

null

Op weg naar het best passende niveau

Ieder kind is anders. Intelligentie speelt een rol in het leerproces, maar ook concentratie, motivatie en activiteiten die je kind buiten school heeft. Daarnaast zijn er kinderen die al precies weten wat ze willen worden en hun route daar naartoe helemaal hebben uitgestippeld, terwijl anderen nog geen idee hebben. 

Het belangrijkste is dat je kind terecht komt op het niveau wat bij hem of haar past, want daar is voldoende uitdaging. Iets wat te makkelijk is, is niet leuk om te doen, maar iets wat te moeilijk is al helemaal niet. 


Veel ouders hebben de droom dat hun kind naar een bepaald niveau gaat, maar vraag je altijd af of dit realistisch is, én of je kind hier blij van wordt.
Een kind wat veel onvoldoendes haalt en achterstanden vertoont voor rekenen en Nederlands zit vaak beter op zijn plek op het EPB dan op de Mavo. 
Andersom kan ook: een kind wat ruim voldoendes haalt voor deze vakken én enorm gemotiveerd is, stroomt misschien wel door naar de Havo. 

Tijdens de voorbereiding op de Doorstroomtoets: 

 • Herhalen we de belangrijke onderdelen van Nederlands, Spelling, Rekenen en Begrijpend Lezen. Dit zijn de vakgebieden die tijdens de Doorstroomtoets aan bod komen
 • Vindt er opnieuw stap voor stap instructie plaats van deze vakken zodat je kind de leerstof helemaal begrijpt
 • Werken we langzaam steeds meer toe naar het simuleren van een toets 
 • Werken we in kleine groepjes zodat ieder kind voldoende aandacht krijgt 


Hierdoor:

 • Groeit het zelfvertrouwen van je kind 
 • Heeft je kind een gedegen voorbereiding op de toets zelf 
 • Gaat je kind vol vertrouwen naar school op de toetsdagen waardoor hij of zij zelfverzekerd begint aan de toets! 
 • Haalt je kind het beste uit zichzelf!

Voor wie zijn de lessen bedoeld?

 • Voor kinderen die gemotiveerd zijn om het beste uit zichzelf te halen
 • Voor kinderen (en hun ouders) die realistische verwachtingen hebben
 • Voor kinderen die 12 weken lang, 2 uur per keer, hard willen werken op een leuke en afwisselende manier


Opmerking: het tempo tijdens de lessen ligt vrij hoog. Wanneer er hiaten zijn op bepaalde vakgebieden, is het wellicht verstandig om je kind (ook) aan te melden voor individuele les of huiswerkbegeleiding, waarbij we beter op deze hiaten kunnen inzoomen. 

Dit vinden ouders van de lessen

Mijn dochter heeft haar doorstroomtoets goed gemaakt. Ze was niet meer zenuwachtig die dag.
Een 7.8 gemiddeld op de toets en daardoor Havo advies. 
Ze is aangenomen op de school waar ze graag heen wilde.

You GOT It - logo
Moeder van Julie 

Mijn dochter heeft een 7.4 voor rekenen en een 7.4 voor taal gehaald. 

De school heeft hun eerder gegeven advies aangepast van EPB naar MAVO. 

Bedankt voor de hulp!


Testimonial You GOT IT
Lisette Danker - ouder

Mijn dochter heeft de doorstroomtoets erg goed gemaakt. Ze heeft een HAVO advies gekregen!

Nogmaals hartstikke bedankt voor al uw harde werk en liefde!You GOT It - logo
Hellen Leijdekkers - ouder

De kinderen van afgelopen jaar beoordelen de lessen ter voorbereiding op de doorstroomtoets gemiddeld met een 9!

Kleine groepjes en veel tijd

De groepjes bestaan voor de fysieke lessen  bestaan uit maximaal 10 kinderen. Hierdoor is jouw kind verzekerd van voldoende aandacht, is er voldoende tijd voor iedereen om vragen te stellen en om bepaalde leerstof nog eens extra te oefenen. 
Elke les duurt 2 uur, zodat er genoeg tijd is om alle leerstof voldoende aan bod te laten komen. 

You GOT It - doorstroomtoets

Met zorg samengesteld lesmateriaal

Met jarenlange ervaring als leerkracht in de bovenbouw, remedial teacher en rekenspecialist, én met de toetsen van 2019 en 2021 als leidraad kun je ervan op aan dat het aanbod van het lesmateriaal staat als een huis. De moeilijke onderwerpen worden afzonderlijk behandeld, waarna stapsgewijs de overgang plaats vindt naar meer en meer zelf doen, zelf oplossingen bedenken en het simuleren van een toetssituatie. 

Teacher doorstroomtoets

Ervaren leerkrachten

You GOT It werkt alleen met ervaren leerkrachten. Dat betekent dat jouw kind altijd voldoende aandacht krijgt, dat de leerkracht de leerstof op diverse manieren kan uitleggen, hiaten signaleert en daar iets mee doet, en dat jij als ouders regelmatig feedback krijgt over de vorderingen van je kind. 

Uitgebreide of verkorte training

You GOT It biedt zowel een uitgebreid als een verkort traject aan. Het uitgebreide pakket bestaat uit een 12-weekse training, waarin de vakgebieden Begrijpend lezen, Rekenen, Taal en Spelling meerdere lessen aan bod komen. Ook is er 1 les waarin specifiek geoefend wordt met een toets van een van voorgaande jaren.
In de verkorte training van 6 lessen komen bovenstaande vakgebieden ook aan bod, alleen slechts in 1 of twee lessen. 

Bijles Aruba - priveles

Ook online beschikbaar!

Naast de fysieke lessen biedt You GOT It ook online lessen aan. 

Het verkorte traject van 6 weken wordt gegeven via een online platform zoals Zoom of Teams. De lessen zijn interactief, wat betekent dat de kinderen actief worden betrokken om antwoorden te geven. Elke les duurt 2 uur en tijdens een les behandelen we onderwerpen op het gebied van Rekenen, Taal, Spelling, Woordenschat en Begrijpend lezen. 

Data en tijden

De fysieke lessen vinden plaats in Centro Quivit in Oranjestad
De lestijden van het 12-weekse traject zijn:

 • Woensdag, 14.30 -16.30. Start: 5 januari 


De lestijden van het 6-weekse traject zijn: 

 • Donderdag, 14.30 - 16.30. Start: 17februari 

Minimum deelname aan alle groepen is 6 leerlingen.


Overzicht lessen

Optimale voorbereiding

12-weekse training

AWG

549

eenmalig
 • Optimale voorbereiding op de toets
 •  Intensieve herhaling van alle onderwerpen
 • Speciaal ontwikkeld materiaal, inclusief werkboek 
 • Voldoende tijd voor elk onderwerp
 • Werken aan zelfvertrouwen, zowel qua kennis als op persoonlijk vlak 
 • Persoonlijke aandacht en hulp waar nodig
 • Kleinschalig
 • Professionele ondersteuning
 • Prettige, rustige werkomgeving zonder afleiding

Meer zelfvertrouwen

6-weekse training (online)

AWG

299
eenmalig
 • Zeer goede voorbereiding op de toets
 • Herhaling van de leerstof van alle onderwerpen
 • Speciaal ontwikkeld materiaal, inclusief werkboek
 • Werken aan zelfvertrouwen, zowel qua kennis als op persoonlijk vlak 
 • Persoonlijke aandacht en hulp waar nodig
 • Kleinschalig
 • Professionele ondersteuning
 • Prettige, rustige werkomgeving zonder afleiding

Ik schrijf mijn kind direct in!

Ja, ik wil dat mijn zoon of dochter het beste van zichzelf kan laten zien

op het moment dat de toets wordt afgenomen!


Bijles Aruba - Inschrijven

Wat is er zo goed aan deze lessen? 


 You GOT It werkt alleen met de beste leerkrachten. Daarnaast zijn de groepjes klein, waardoor elk kind veel aandacht krijgt. Dit in tegenstelling tot andere bedrijven en particulieren die bijlessen en trainingen voor de doorstroomtoets aanbieden. 

Vaak hoor ik van ouders dat hun kind in vorige bijlessen in een groep van 20 leerlingen (of meer) zat en/ of dat de begeleiding bestond uit leerlingen van de bovenbouw van Havo/ VWO of van EPI.
 Deze leerlingen  beheersen (hopelijk) de leerstof, maar hebben geen kennis en ervaring omtrent  het uitleggen ervan of in het inschatten van welke strategieën wel of niet werken voor een bepaalde leerling.
Uiteindelijk betaal je als ouder daarom juist bij die andere instanties een hogere prijs, omdat het resultaat van je kind een stuk minder zal zijn. 


Kan ik ook in termijnen betalen? 

Jazeker! De 12-weekse training is te betalen in 2 termijnen, waarvan de eerste termijn voor aanvang van de eerste les moet worden gedaan (begin januari) en de tweede termijn een maand later. 


Is deze training geschikt voor mijn kind en wat is het resultaat van de deelname? 

De training is in principe bedoeld voor alle kinderen van klas 6. Hoeveel je kind uiteindelijk uit de training haalt ligt voor een groot deel aan je kind zelf. Is jouw kind gemotiveerd om hard te werken, dan haalt hij/ zij er een stuk meer uit dan kinderen die passief mee doen en deelnemen ‘omdat het moet van mijn moeder’. 

Op tijd komen speelt ook een belangrijke rol. De les begint op de aangegeven tijd. We wachten dus niet totdat iedereen er is. Komt je kind (herhaaldelijk) later, dan mist hij/ zij een belangrijk deel van de uitleg, wat later gevolgen heeft tijdens de afname van de toets. 

Uit ervaring blijkt dat kinderen die op tijd komen en tijdens de les actief mee doen een goed resultaat behalen tijdens de toets. Met goed wordt bedoeld: het advies wat school eerder heeft gegeven of zelfs daarboven. 

Het tegenovergestelde was ook zichtbaar: leerlingen die regelmatig te laat kwamen of een onverschillige houding lieten zien in de les scoorden minder goed dan de ouders hadden verwacht. 

Door wie worden de lessen gegeven? 

You GOT It werkt alleen met de beste leerkrachten. De leerkrachten worden gescreend op hun kennis van de Nederlandse taal, zowel op grammaticaal gebied als in spreekvaardigheid.
 Daarnaast heeft elke leerkracht minimaal 3 jaar ervaring in het onderwijs.
 

Wat is de inhoud van het programma? Het materiaal voor de trainingen voor de doorstroomtoets is speciaal ontwikkeld door Inge. Naast bijna 20 jaar ervaring als leerkracht is Inge onder andere remedial teacher en rekenspecialist. Deze ervaringen zijn meegenomen bij het ontwikkelen van het programma.
 Daarnaast heeft Inge een analyse gemaakt van de toetsen van voorgaande jaren, waardoor het programma optimaal aansluit op wat er normaal gesproken in de toets wordt gevraagd. 

De volgende onderwerpen worden getoetst: 

 • Rekenen (hoofdrekenen en rekenen met uitrekenpapier)
 • Begrijpend lezen
 • Taal (grammatica)
 • Spelling (werkwoordspelling en ‘gewone’ woorden) 
 • Woordenschat 

 In de 12-weekse training wordt elk onderwerp gedurende 2 à 3 lessen behandeld.  Ook wordt er geoefend met een oefentoets, waarbij bij de bespreking de nadruk ligt op waarom een antwoord goed of fout is. De laatste les is bedoeld voor herhaling van onderwerpen die nog steeds moeilijk zijn en voor het behandelen van vragen van de leerlingen.

De 6-weekse training bevat ook alle onderwerpen, maar alles komt in 1 of 2 lessen aan bod. 

Ik wil graag dat mijn kind mee doet, maar de dag dat de lessen plaats vinden komt mij niet goed uit. Welke andere mogelijkheden zijn er? 

De lessen vinden plaats op verschillende dagen in de week. Het is mogelijk om op een andere dag aan te sluiten. Ook vindt er een online traject plaats, waarbij het mogelijk is om via zelfstudie thuis het hele programma te volgen. Wekelijks is er 1 uur een live Q&A waarbij je kind vragen kan stellen aan de leerkracht. Op die manier hoef je het huis niet uit om je kind te brengen en halen! 

100% van de kinderen beveelt de lessen van You GOT It aan
aan andere leerlingen! 

'De uitleg was goed. Sommige onderdelen van rekenen vond ik moeilijk, maar begrijp ik nu veel beter.'

BIjles Aruba - testimonial leerling N.
F.W. - leerling

'Ik heb ervaren dat ik veel meer kan dan ik dacht, zeker nadat ik wat extra uitleg heb gekregen.'


I. E. - leerling

'Ik heb veel meer vertrouwen in mezelf gekregen. Ik zie niet meer op tegen de toets, want ik geloof in mezelf.'

Testimonial You GOT IT
K. P. - leerling

Ik wil dat mijn kind kan laten zien wat hij kan tijdens de toets!