Bijles Aruba - Inschrijven

Groepsles

Vind je power terug en straal weer!

Onvoldoendes, onzekerheid, twijfel, zelfvertrouwen wat achteruit gaat... 

Het zijn wellicht emoties die je herkent bij je kind. Rekenen is zo lastig dat je dochter het liefst al het huiswerk vermijdt. Je zoon speelt liever op zijn Playstation dan samen met jou leren voor zijn toets van aardrijkskunde. Huiswerkbegeleiding werkte niet, omdat de juf te weinig tijd had vanwege de grote hoeveelheid kinderen. 


Ook voor jou als ouder is het lastig. Je probeert te helpen, maar je hebt een drukke baan of je spreekt de taal onvoldoende. Je wil zo graag het beste voor je kind, maar voelt je machteloos omdat je te weinig kunt helpen, of omdat je kind je hulp niet accepteert. 

Bijles Aruba- informatie voor ouders

Wil jij dat je kind betere resultaten behaalt? 

Kies voor bijles waar gekeken wordt naar wat je kind nodig heeft

De groepslessen van You GOT It verschillen van andere bijlessen en huiswerkbegeleiding door de specialistische benadering. Je kind krijgt dezelfde stof die op school wordt aangeboden, maar dan per thema. Zo staat de ene maand klokkijken centraal, en de andere maand breuken. De stof wordt opgebouwd vanaf het begin tot het huidige niveau wat in de klas beheerst moet worden.
Er is voldoende tijd om vragen te stellen en om dieper in te gaan op iets wat je kind niet begrijpt. Alle kinderen in het groepje zijn met dezelfde stof bezig. Dat maakt het voor kinderen erg aangenaam: deel uit maken van een groep en ervaren dat ze niet de enige zijn die de lesstof moeilijk vinden  

You GOT It biedt:

 • Overzichtelijke groepen
 • Werken aan een specifiek thema
 • Duidelijke opbouw
 • Gespecialiseerde en ervaren leerkracht 
 • Werken aan zelfvertrouwen


Je kind zal ... 

 • ... ervaren dat dat moeilijke vak ook leuk kan zijn!
 • ... merken dat door de herhaling en stap voor stap opbouw, het steeds beter gaat 
 • ... betere resultaten halen voor de toetsen!

  Hoe zou het zijn als... 
 • ... je kind weer lekkerder in zijn vel zou zitten?
 • ... je kind weer voldoendes gaat halen voor zijn toetsen?
 • ... er minder stress thuis was omdat je kind de leerstof beter begrijpt? 
 • ... je kind weer gemotiveerd wordt? 
 • ... je kind school weer leuk gaat vinden omdat het allemaal veel makkelijker gaat? 


'Ik had een 8,7 en een 10 voor mijn toets van rekenen!'

Bijles Aruba - Testimonial leerling R.
R. R. 

'Door de bijlessen vind ik rekenen weer leuk!'

BIjles Aruba - testimonial leerling N.
N. I.

'Dit is echt de allerleukste bijles die ik ooit gehad heb!'

Bijles Aruba - Testimonial leerling P.
P. S.

Groepslessen - aanbod focussessies

Bijles Aruba - groepsles rekenen

Rekenen - klas 5 en 6

De groepsles waar de meeste vraag naar is! 
Herhaal stap voor stap de stof die in de klas wordt aangeboden. 

 • Overzichtelijke groep
 • Maandelijks een ander thema
 • Gespecialiseerde leerkracht (Remedial Teaching, Rekenspecialist)
 • Duidelijke uitleg in stapjes
 • Uitgebreid lesmateriaal met geheugensteuntjes
 • Betere resultaten! 
 • Ook zeer geschikt voor kinderen van de zesde klas die de stof van klas 5 nog eens willen herhalen!


Agenda:
Januari - Focus op: Redactiesommen (Cito-training)
De Cito-toets staat weer voor de deur! In februari worden verschillende Cito-toetsen afgenomen, waaronder Rekenen. De Cito-toets en de methodegebonden toetsen verschillen nogal van elkaar. Waar in de methodegebonden toetsen wordt gekeken naar wat de kinderen in de laatste twee hoofdstukken hebben geleerd, kijkt Cito naar het geheel. Er komen opdrachten aan bod die kinderen het vorig schooljaar al hadden moeten kennen, maar ook opdrachten over leerstof die nog niet is aangeboden in de klas.  
De manier van vragen stellen is heel anders dan in de methodegebonden toetsen, en daarom lopen veel kinderen vast. De sommen vereisen vaardigheden van begrijpend lezen: de kinderen moeten uit een kort verhaaltje een som halen en deze uitrekenen. 
In deze training gaan we specifiek oefenen met deze manier van vragen stellen. Wat wordt er precies gevraagd? Welke soort som hoort hierbij? En tenslotte: hoe reken je deze som uit?
Na deze focussessies voelt je kind zich zelfverzekerder, weet hij hoe je de sommen moet aanpakken en kan hij deze op de juiste manier uitrekenen.  

Februari - Focus op: Metriek stelsel 
Hoewel de eerste oefeningen van het metriek stelsel al in de tweede klas aan bod komen, blijven veel kinderen hier problemen mee houden. Welke maten horen bij inhoud, welke bij lengte en welke bij gewicht? Welke geheugensteuntjes kun je gebruiken om bepaalde maten makkelijk te onthouden? En hoe reken je de ene maat om in de andere? 
In deze training bespreken we al deze punten en krijgen je kind handige stappenplannen om de verschillende maten te kunnen omrekenen. Daarnaast maken we vele oefeningen, om zo handigheid te krijgen in het omrekenen van de maateenheden, met en zonder kommagetallen. 
Na deze training heeft je kind geen angst meer voor de kommagetallen en rekent hij de verschillende maten om in een handomdraai!  


Maart - Focus op: Breuken 
Wat zijn breuken eigenlijk, waarom hebben we ze nodig en wat hebben ze te maken met procenten en kommagetallen? 
In deze training gaan we terug naar het begin: we delen taarten, pannenkoeken en chocoladerepen in stukken en kijken welke breuk hierbij past. Daarna gaan we het hebben over gelijkwaardige breuken, maken we sommen met breuken en maken we de koppeling naar procenten en kommagetallen. 
Na een maand beheers jij alle sommen die met breuken te maken hebben! 

Locatie en tijdstip:
Centro Quivit - Caya Ing. Roland H. Lacle 5, Oranjestad
Donderdag - 14.00 - 15.00 

Prijs: AWG 109 per maand (1 uur per week)

Bijles Aruba - groepsles dictee klas 5-6

Spelling - klas 5 en 6

Leer woorden en werkwoorden correct spellen! 
Haalt je kind veel onvoldoendes voor dictee? In deze lessen komt alle stof in kleine stapjes nogmaals aan bod. 

 • Overzichtelijke groep
 • Herhalen van alle spellingregels 
 • Herhalen van de regels van werkwoordspelling
 • Oefenen met het toepassen van werkwoordspelling in zinnen
 • Woorden bouwen met kleuren 
 • Duidelijke uitleg in stapjes
 • Uitgebreid lesmateriaal met geheugensteuntjes
 • Betere resultaten voor je woorddictee, werkwoorddictee en zinnendictee! 
 • Zeer geschikt voor kinderen van zowel de vijfde als de zesde klas 
 • De lessen worden gegeven door een ervaren leerkracht die o.a. gespecialiseerd is in Remedial Teaching en Spelling. 


Agenda:

Januari - Focus op: Zinnendictee
Heeft je kind moeite met het verstaan van de afzonderlijke woorden tijdens het zinnendictee? Maakt hij slordige fouten? Of lukt het niet om de werkwoordspelling correct toe te passen als hij aan alles tegelijk moet denken? 
Dan is deze training echt iets voor jouw kind! We oefenen met zinnendictees en kijken daarna samen naar de fouten. Daar gaan we vervolgens gericht mee aan de slag. De onderdelen voor spelling  waar je kind op uitvalt worden nogmaals besproken, waardoor het volgende (zinnen)dictee een stuk beter zal gaan! 


Locatie en tijdstip:
Centro Quivit - Caya Ing. Roland H. Lacle 5, Oranjestad 
Donderdag - 15.00 - 16.00

Prijs: AWG 109 per maand (1 uur per week)

Bijles Aruba - Inschrijven groepsles

Begrijpend lezen - klas 5 en 6 

Begrijpend lezen is erg lastig voor veel kinderen. Wat wordt er nu precies gevraagd? En waar kan ik dat terug vinden in de tekst? Wat betekenen die woorden die ik niet begrijp? 

In deze groepsles: 

 • Werken we met een overzichtelijke groep
 • Leert je kind diverse leesstrategieën gebruiken 
 • Leert je kind hoe het achter de betekenis van moeilijke woorden kan komen
 • Duidelijke uitleg in stapjes
 • Uitgebreid lesmateriaal met geheugensteuntjes
 • Gestructureerd aanbod, waardoor je kind tijdens de les weet welke aanpak het kan gebruiken 
 • De lessen worden gegeven door een ervaren leerkracht die gespecialiseerd is in onder andere Remedial Teaching 


Agenda:
Deze lessen zijn gestart in december 2020 en zullen de komende maanden blijven doorlopen. 
Instromen kan in principe elke week.  

Locatie en tijdstip:
Centro Quivit - Caya Ing. Roland H. Lacle 5, Oranjestad
Donderdag - 16.00 - 17.00 


Prijs: AWG 109 per maand (1 uur per week)

Voordeel!

You GOT It werkt voor de groepslessen niet met inschrijfkosten. Dat betekent dat je na het invullen van het inschrijfformulier direct kunt starten met de lessen, zonder bijkomende kosten! 

The classes are really effective and we saw progress in a really short time, which is very impressive. As a Colombian mom I want my daughter to have a good knowledge of the Dutch language. These lessons are very helpful. Thank you! 

You GOT It - Olga Garcia
Olga Garcia

We zien onze dochter veranderen van een meisje met weinig zelfvertrouwen op het gebied van rekenen naar iemand die met plezier de lessen volgt en ons daarna met een grote lach op haar gezicht komt vertellen hoe leuk het was! 

Bijles Aruba - Yvonne
Yvonne Immink

Er is een hele leuke samenwerking ontstaan tijdens de bijles. De communicatie is erg goed, net als de kwaliteit van de lessen. 

Mijn dochter vindt de lessen leuk en ik ben erg tevreden! 


You GOT It - Angelina Reppas
Angelina Reppas

Wil jij ook dat je kind beter scoort op de toetsen?

arrow_drop_up arrow_drop_down